PUBLIKACJA

 

Referaty zaprezentowane podczas sympozjum zostały opublikowane w języku angielskim w dwóch zeszytach recenzowanego czasopisma „Ekonomia i Środowisko”:

Zeszyt nr 59/4 2016               

Zeszyt nr 60/1 2017

 

.