PROGRAM

 

Pobierz program szczegółowy

Poniedziałek, 5 września 2016 r.

10.00-10.30        Rejestracja uczestników

10.30-12.00        Sesja otwarcia

Wystąpienia zaproszonych gości

Joachim Maes – Kierunki prac badawczo-aplikacyjnych nt. świadczeń ekosystemów w Unii Europejskiej

Dyskusja z Joachimem Maes (Q&A with Joachim Maes)

12.00-12.20        Przerwa kawowa

12.20-13.30        Sesja plenarna:

M. Degórski, B. Kruczkowska, J. Solon, A. Affek, B. Grabińska, E. Kołaczkowska, A. Kowalska, E. Regulska, E. Roo-Zielińska, J. Wolski, I. Zawiska: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe.

M. Rechciński, A. Pietrzyk-Kaszyńska, A. Olszańska, B. Peek, J. Cent, M. Grodzińska-Jurczak: Mapowanie partycypacyjne korzyści dostarczanych przez przyrodę jako przykład transdycyplinarnego podejścia do badań nad postrzeganiem usług ekosystemów.

J. Kronenberg: Integrated valuation: Integrating value dimensions and valuation methods.

13.30-14.30        Przerwa obiadowa

14.30-16.10        Równoległe sesje specjalistyczne

Sesja I - Świadczenia ekosystemów na terenach otwartych;

Sesja II - Świadczenia ekosystemów na terenach zurbanizowanych, część 1;

Sesja III - Świadczenia ekosystemów na obszarach chronionych;

16.10-16.30        Przerwa kawowa

16.30-18.00        Równoległe sesje specjalistyczne:

Sesja IV - Świadczenia ekosystemów na terenach zurbanizowanych, część 2;

Sesja V - Kulturowe świadczenia ekosystemów;

Sesja VI - Świadczenia ekosystemów w zarządzaniu środowiskiem.

od 19.00            Spotkanie towarzyskie

 

Wtorek, 6 września 2016 r.

09.00-09.30        Rejestracja uczestników

09.30-11.00        Sesja plenarna: „Zastosowanie świadczeń ekosystemów”

A. Mizgajski: Rozpoznanie i ocena ekosystemów oraz ich świadczeń jako narzędzie zarządzania środowiskiem.

P. Mikołajczyk: Mapowanie i ocena ekosystemów i ich usług w Polsce.

I. Zwierzchowska: Urban MAES – usługi ekosystemowe na obszarach zurbanizowanych.

11.00-11.20        Przerwa kawowa

11.20-12.30        Seminaria równoległe:

„Możliwości wykorzystania rozpoznania oraz oceny ekosystemów i ich świadczeń na poziomie województw”

„Możliwości wykorzystania rozpoznania oraz oceny ekosystemów i ich świadczeń w gospodarce przestrzennej miast”

12.30-13.00        Sesja podsumowująca Sympozjum

Pobierz program szczegółowy