DRUGA EDYCJA SYMPOZJUM ECOSERV 2012

Ecosystem services in transdisciplinary approach

 

W dniu 24 września 2012 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się II Ogólnopolskie Sympozjum pt. „Ecosystem services in transdisciplinary approach”, którego gościem specjalnym był ceniony na całym świecie ekonomista środowiska Prof. dr Robert Costanza.

Celem Sympozjum była efektywna, transdyscyplinarna wymiana idei w polu badawczo-aplikacyjnym świadczenia ekosystemów (ecosystem services), a tym samym zwiększenie intensywności i podnoszenie jakości prowadzonych w Polsce dociekań teoretycznych i aplikacyjnych w tym zakresie.

W trakcie sesji plenarnej i czterech sesji specjalistycznych wygłoszono 23 referaty, w ramach których dokonano przeglądu wyników badań polskich ośrodków badawczych wykorzystujących to nowe podejście badawcze i aplikacyjne.

Oprócz wybitnych przedstawicieli nauk ekonomicznych i przyrodniczych, w Sympozjum udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednym z efektów sympozjum ECOSERV2012, podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, jest anglojęzyczny 42 numer czasopisma „Ekonomia i Środowisko”, który zawiera przegląd ówczesnego dorobku w zakresie badań nad świadczeniami ekosystemów w naszym kraju.

 

GALERIA ZDJĘĆ - pokaż