TRZECIA EDYCJA SYMPOZJUM ECOSERV 2014

Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych

 

W dniach 25-26 września 2014 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pn. „Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscypplinarnych”, którego gośćmi specjalnymi byli Pani Anne Teller, która z ramienia Dyrekcji Generalnej ŚRODOWISKO w Komisji Europejskiej koordynuje prace Grupy Roboczej „Mapping and Assessment of Ecosystems and Their Services (MAES)”, oraz dr Leon Braat z jednostki Alterra przy Uniwersytecie Wageningen, jeden z najwybitniejszych znawców problematyki świadczeń ekosystemów.

W zamyśle organizatorów przeprowadzone Sympozjum miało służyć rozwijaniu współpracy między przedstawicielami nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych na polu badań nad świadczeniami ekosystemów oraz zapoznaniu się z najnowszym stanem prac nad kształtowaniem wspólnych standardów identyfikacji, kartowania i oceny świadczeń ekosystemów w Unii Europejskiej.

W trakcie sesji otwarcia, dwóch sesji plenarnych oraz pięciu sesji specjalistycznych wygłoszono 35 referatów, w ramach których dokonano przeglądu nowych wyników badań w zakresie metod analizy świadczeń ekosystemów oraz dotyczących zróżnicowania ich poziomu w Polsce. Zaproszeni na Sympozjum goście specjalni omówili stan zaawansowania prac nad projektami MAES i MESEU oraz przedstawili obecne i przyszłe wyzwania dotyczące uwzględnienia problematyki świadczeń ekosystemów w polityce Unii Europejskiej oraz państw członkowskich.

Oprócz wybitnych przedstawicieli nauk ekonomicznych i przyrodniczych, w Sympozjum udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednym z efektów sympozjum ECOSERV2014, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, jest anglojęzyczny 51 numer czasopisma „Ekonomia i Środowisko”, który zawiera przegląd dotychczasowego dorobku w zakresie badań nad świadczeniami ekosystemów w naszym kraju.

 

GALERIA ZDJĘĆ - pokaż