KOMITET NAUKOWY

 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Zakład Geografii Kompleksowej UAM w Poznaniu

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Janina Borysiak

Zakład Geografii Kompleksowej UAM w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Marek Degórski

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu