KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Zakład Geografii Kompleksowej UAM w Poznaniu

 

Sekretarz

Dr Małgorzata Stępniewska

Zakład Geografii Kompleksowej UAM w Poznaniu

 

Członkowie

Dr Katarzyna Fagiewicz

Dr Andrzej Kijowski

Dr Damian Łowicki

Dr Lidia Poniży

Dr Iwona Zwierzchowska

Dr Piotr Lupa

Mgr Katarzyna Skiba

Mgr Dominik Zajączkowski

Zakład Geografii Kompleksowej UAM w Poznaniu