PIERWSZA EDYCJA SYMPOZJUM ECOSERV 2010

Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych

 

W dniu 16 czerwca 2010 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum pt. „Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych”. Jego celem była integracja działań przyrodników i ekonomistów w dziedzinie badań nad oceną i wyceną funkcji, struktur i procesów mających miejsce w ekosystemach.

Z udziałem ponad 80-ciu uczestników dokonano przeglądu dotychczasowego dorobku polskich ośrodków badawczych wykorzystujących to nowe podejście badawcze i aplikacyjne. W ramach sesji plenarnej oraz czterech sesji specjalistycznych przedstawionych zostało siedemnaście referatów dotyczących w sposób bezpośredni problemu świadczeń ekosystemów oraz ich wyceny. Oprócz wybitnych przedstawicieli nauk ekonomicznych i przyrodniczych, w Sympozjum udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W trakcie dyskusji końcowej podkreślono atrakcyjność nowego podejścia badawczego i szansę dla ośrodków badawczych w Polsce na włączenie się w nurt badań światowych dotyczących świadczeń ekosystemów.

Istotnym sukcesem sympozjum było zaprezentowanie 37 numeru renomowanego czasopisma „Ekonomia i Środowisko”, który zawiera przegląd ówczesnego dorobku w zakresie badań nad świadczeniami ekosystemów w naszym kraju.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ - pokaż