POMOCNE LINKI

 

http://www.geokompleks.amu.edu.pl

Strona domowa Zakładu Geografii Kompleksowej UAM w Poznaniu (informacje na temat organizacji Zakładu oraz prowadzonej działalności naukowej i dydaktycznej).

 

http://www.society-urban-ecology.org/chapters/chapter-central-europe/

Strona domowa Society for URban Ecology Chapter Central Europe.

 

http://es-partnership.org

Strona domowa Ecosystem Services Partnership (informacje na temat działalności Stowarzyszenia, jego członków i ich aktywności naukowej)

 

http://esmeralda-project.eu

Strona domowa projektu badawczego ESMERALDA (informacje o projekcie, charakterystyki partnerów, opis przyjętych celów projektu oraz bieżących działań podejmowanych przez Konsorcjum).

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/

Strona domowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (informacje o  funduszu i finansowaniu przedsięwzięć).

 

http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/index

Strona domowa Wydawnictwa „Ekonomia i Środowisko” (informacje na temat dotychczasowych publikacji oraz wytyczne redakcyjne dla autorów tekstów).

 

http://biodiversity.europa.eu/maes

Strona zawierająca informacje o celach i aktywności Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (MAES).